Terma & Syarat


TERMA & SYARAT PRODUK & BELIAN

 1. Tahan panas’ dimaksudkan dengan penggunan seterika pada haba sederhana.
 2. Walaupun produk IRONMAX ini sedang mendapat sambutan, namun ini tidak bertujuan untuk menggalakkan pengguna untuk bertindak cuai ketika penggunaan seterika.
 3. Testimoni didapati di onzsale.com/ironmax dan / atau dari Facebook / Instagram Ironmax Malaysia adalah keputusan yang tidak disahkan yang telah dikemukakan kepada kami oleh pengguna IRONMAX, dan mungkin tidak menggambarkan pengalaman pembeli-pembeli secara keseluruhan dan ia tidak bertujuan untuk mewakili atau menjamin bahawa sesiapa sahaja akan mencapai keputusan yang sama atau serupa. 

TERMA & SYARAT 30 HARI WANG DIKEMBALIKAN

Sekiranya pembeli tidak berpuas hati dengan hasil produk seperti dinyatakan, pembeli layak menuntut pengembalian wang dengan syarat-syarat berikut

 1. Pembeli telah mengikuti segala arahan cara penggunaan “IRONMAX” yang betul.
 2. Pembeli telah menghubungi syarikat atau wakil syarikat dan telah menerima khidmat nasihat penggunaan “IRONMAX” dan masih tidak berpuas hati dengan hasil produk.
 3. Pembeli telah mengikuti syarat 1 & 2, dan menghubungi syarikat atau wakil syarikat untuk tuntutan wang.
 4. Pulangan wang hanya berkuat kuasa setelah syarikat menerima pemulangan barang “IRONMAX” seperti bungkusan asal.
 5. Kos Pemulangan Barang dan Kos Pertukaran Barang “IRONMAX” ditanggung pembeli.
 6. Sebelum pengembalian wang, syarikat akan meneliti semula pengembalian barang. Syarikat mempunyai hak untuk menerima atau menolak pengembalian barang setelah penelitian dilakukan. 
 7. Setelah pengesahan penerimaan dilakukan, syarikat akan memulangkan wang dalam tempoh 7 hari bekerja. 
 8. Tempoh sah laku polisi ini ialah 30  hari. Sekiranya 30 hari telah berlalu sejak pembelian anda, malangnya kami tidak boleh menawarkan bayaran balik atau pertukaran.
 9. Untuk layak pemulangan, produk IRONMAX mesti tidak digunakan dan dalam keadaan yang sama seperti yang anda terima. Ia mesti juga dalam bungkusan asal.
 10. Untuk melengkapkan pulangan anda, kami memerlukan resit atau bukti pembelian.
 11. Barang jualan promosi (jika ada).Hanya IRONMAX harga tetap boleh dikembalikan, malangnya IRONMAX harga semasa jualan promosi tidak boleh dikembalikan.
 12. Pastikan anda menggunakan perkhidmatan kurier yang boleh di “track” (yang ada tracking number) atau membeli insurans penghantaran. Kami tidak menjamin bahawa kami akan menerima IRONMAX yang anda kembalikan.
 13. Untuk Pertukaran Barang (jika berkenaan). Produk kami telah dibuat pemeriksaan (QC) sebelum penghantaran kepada pembeli. Kami hanya mengganti produk IRONMAX jika ia “koyak” (bukan lubang) dan jika koyak disebabkan pelanggan salah guna, seperti menarik kuat sehingga terkoyak, pihak kami tidak bertanggungjawab. Sekiranya pertukaran perlu dilakukan, hantarkan e-mel kepada kami di admin@onzsale.com atau WhatsApp kami +6012449188 untuk bantuan.
 14. Koyak” pada terma dan syarat nombor (13) merujuk kepada pembeli telah memasang IRONMAX pada papan seterika yang tidak bersesuaian saiz dan ketika pengendalian pemasangan IRONMAX.
 15. Kami tidak menerima pemulangan jika pelanggan tersalah saiz kerana telah dimaklumkan saiz pengeluaran kami 1 jenis sahaja pada Soalan Lazim di onzsale.com/ironmax .

TERMA KAEDAH PEMBAYARAN, PENGHANTARAN (DELIVERY) & KOS PENGHANTARAN

 • COD (Dapat Barang Baru Bayar)
  • Tempah sahaja dahulu di web ini & bayar kemudian kepada posmen apabila barang sampai.
  • COD sampai depan rumah.
  • Isi & semak dengan betul Nama, Alamat, No Telefon & E-mail.
  • Jangan palsukan info tempahan.
  • WhatsApp ke 60122449188 jika ada masalah.
   • Barang akan sampai dalam masa 3-5 hari bekerja bergantung kepada lokasi penerima.
   • Posmen terlebih dahulu menghubungi anda sebelum membuat penghantaran.
   • Sila sediakan wang tunai yang mencukupi untuk dibayar pada posmen Ninja Van ketika barang sampai.
 • Bayar Online.
  • Bayar terus secara online di web ini dengan semua jenis bank dengan Toyyibpay.
 • Kos Penghantaran
  • Biasa: Semenanjung RM10 Sabah Sarawak RM:15 
  • COD: Semenanjung RM10 tiada COD untuk penghantaran ke Sabah & Sarawak

POLISI PRIVASI DATA PELANGGAN

 • Privasi Pelanggan
  Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pelawat. Jika anda membuat urus niaga atau menghantar e-mel, soalan “berbual” soalan yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini TIDAK akan terpakai untuk tujuan kepentingan luar urusan syarikat. Maklumat anda hanya akan diberikan kepada agensi atau vendor luar (memberitahu anda) hanya jika anda memerlukan kerja bersama untuk projek anda atau yang berkaitan sahaja.
 • Maklumat Dikumpul
  Tiada maklumat peribadi akan dikumpulkan semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel, kotak sembang dan aplikasi Whatsapp.
 • Apa yang Akan Terjadi jika saya Pautan ke Laman Web Lain?
  Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini. Perlu diingat bahawa laman web yang terkandung dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat dinasihatkan untuk meneliti dan memahami dasar privasi setiap laman web yang dilawati.
 • Pindaan Asas
  Jika dasar privasi ini berubah, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan melayari laman ini dengan kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat terkini, cara menggunakan laman web dan cara maklumat dikongsi dengan pihak lain dalam keadaan tertentu.

POLISI UMUM

Berikut adalah syarat penggunaan laman web IRONMAX serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini.

Jika anda mengakses laman web ini, adalah pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat dengan terma dan syarat umum atau istilah khusus yang ditetapkan oleh IRONMAX jika berkaitan, dan dengan ini merupakan perjanjian antara anda sebagai pelanggan, dan kami, IRONMAX sebagai penyedia perkhidmatan laman web ini untuk mengakses dan / atau menggunakan laman web ini.

Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini akan dianggap sebagai penerimaan terma dan syarat ini.

Batasan Tanggungjawab

Anda tegas memahami dan bersetuju bahawa IRONMAX tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, langsung atau tidak langsung, berkaitan atau khusus, teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian dalam bentuk kerugian, amanah atau kerugian yang lain akibat daripada:

 • penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
 • kos pemerolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian apa-apa barang, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari laman web ini;
 • akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
 • pernyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau
 • perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

Pautan

IRONMAX boleh menyediakan pautan ke laman web lain. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, IRONMAX tidak mempunyai kawalan terhadap laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa IRONMAX tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber tersebut dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan, pengiklanan, produk atau bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa IRONMAX tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap apa-apa ganti rugi atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebab atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan terhadap kandungan, barang atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui laman web tersebut atau sumber.

Penamatan

IRONMAX boleh menamatkan akses anda kepada mana-mana bahagian perkhidmatan atau semua perkhidmatan dan perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, atas sebab atau tidak ada sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan dengan serta-merta. IRONMAX juga boleh menamatkan atau menangguhkan akaun tidak aktif anda, iaitu, ditakrifkan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web tersebut melalui akaun tersebut untuk jangka waktu tertentu. Anda bersetuju bahawa IRONMAX tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

Perubahan kepada Terma dan Syarat Perkhidmatan

IRONMAX mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada terma dan syarat ini pada bila-bila masa sama ada dengan atau tanpa notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku kecemasan atau untuk keselamatan tapak web atau situasi luar kawalan, di mana IRONMAX mendapati keperluan untuk mengubah suai, mengubah suai, membatalkan atau menambah syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda . Dengan ini dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan mengkaji semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses berterusan dan penggunaan terma dan syarat (seperti yang diubahsuai atau diubah dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang pengubahsuaian, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan syarat dan syarat ini.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

IRONMAX berhak untuk mengubah atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau secara tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa BERJAYAWEB tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

Umum

Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk “Online” Security dan apa-apa terma lain yang khusus atau standard. Sekiranya ada Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk “Keselamatan Dalam Talian” dan mana-mana terma lain yang sama ada standard khusus atau tidak konsisten atau tidak konsisten antara terma dan syarat ini, anda bersetuju bahawa IRONMAX mempunyai kuasa untuk mengguna pakai istilah “terma dan syarat sama ada khusus atau mengikut kehendak IRONMAX.

Sekiranya mana-mana peruntukan terma atau syarat ini adalah menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang di bawah undang-undang semasa atau masa hadapan, peruntukan akan diketepikan dan terma-terma ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan undang-undang yang tidak sah itu tidak wujud dan terma-terma ini bersama-sama dengan peruntukan lain kekerasan dan kesan penuh yang tidak terjejas oleh peruntukan menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang.

Larangan Mengguna.

Menggunakan mana-mana perkhidmatan IRONMAX untuk menghantar apa-apa spekulasi berniat jahat adalah dilarang dan tertakluk kepada tindakan undang-undang.


HUBUNGI

Untuk sebarang masalah, anda boleh hubungi HQ di IRONMAX No tel: 0122449188. Anda boleh menghubungi kami melalui laman Facebook (facebook.com/ironmax).